Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pod pojmem Body-piercing je zahrnována činnost, kdy dochází k zavádění předmětů, většinou šperků, z různých materiálů do tkání, tedy dochází k narušování integrity kůže. Slovo pierce znamená propichovat, propichování.

Body piercing obecně má dlouhou historii. V podstatě lze nazírat na tento proces dvojím způsobem. V prvé řadě jsou tyto praktiky známy již od počátku existence lidstva a mnohdy měly význam rituální a náboženský, byly prováděny zejména četnými primitivními komunitami a kmeny. Dalším hlediskem je pak novodobá historie piercingu jako jevu, jež se stal populárním a začal se masověji šířit počátkem cca poloviny 7O.let až doposud.

Zatímco dříve, v počátku, byl body piercing spíše undergroundovou záležitostí, nyní je již prakticky všeobecně přijímán, lidé jej berou jako běžnou věc. Tzn., že na základě etnografického původu zpočátku, přes vývoj ve 2O. století stává normálním jevem.

Pohnutky, pro které si nechávají lidé dělat piercing, jsou samozřejmě různé. U někoho je to prostá touha stylizovat se, z hlediska estetického-vzhledu apod., u dalších je to příjemný pocit smyslového zážitku či vyvolávání příjemných počitků, nezřídka to bývá závazek či poměr k určitému kolektivu či skupině lidí, jindy je to revolta vůči stávajícím poměrům, vyjádření extrémního individualismu aj.

Zpočátku byl body piercing považován za bizarní a stal se součástí isolovaných sexuálních experimentů. Taktéž hrál významnou roli jako aspekt sadomasochistické komunity. V období hippies se začaly objevovat první piercingy ušních lalůčků - i u mužů- jež se nadlouho staly jedinými. Ovšem myšlenky bodypiercingu jako možného alternativního stylu postupně pronikaly do povědomí západního světa. Prvním výbuchem byla punková vlna - punk vtrhl do veřejného života v roce l975 a svými všudypřítomnými zavíracími špendlíky a poprvé předvedl piercing veřejnosti.

V roce l978 si Jim WARD a Doug MALLOY, jež jsou v USA považováni za otce moderního piercingu, otevřeli v Hollywoodu v Los Angeles první profesionální piercingové studio "The GAUNTLET" (Hozená rukavice). Tuto činnost sice oba prováděli již předtím delší dobu u přátel a členů homosexuální komunity, ovšem nyní se předmět jejich zájmu dostal k širší veřejnosti a přesáhl prostředí S/M komunit, punkerů apod.

V téže době byla situace v Evropě, a to zejména ve Velké Británii daleko komplikovanější. Zde vykonával tuto činnost v odlišných podmínkách pouze Alan Oversby, přezdívaný Mr. Sebastian. V té době bylo stanovisko anglické justice k body piercingu negativní a zamítavé. I tento muž však dokázal rozšířit body piercing na mnohem širší okruh lidí. V listopadu l983 vznikl v Londýně klub "SKIN TWO" kde se sešli jak lidé se sexuálními úchylkami, tak mládež podléhající módním vlivům a hvězdy pop-kultury, objevovali všichni kouzlo fetišistické módy. Punk a směry z něho vznikající, jako např. novoromantici a gotici to míšení umožňovaly a piercing opět upoutal pozornost širšího spektra lidí.

V ranných 8O.letech se stal body piercing součástí image řady uznávaných hudebníků (Human League). V druhé polovině 8O. let přijala body piercing jako jednu z forem zdobení lidského těla téměř celá klubová kultura.

Začátkem 9O.let vyšla zajímavá a důležitá kniha " MODERN PRIMITIVES", kdy tento termín začal používat Fakir Musafar, jež se v posledních 3O letech zabýval různými metodami zdobení lidského těla a je považován za dalšího z otců piercingu v USA.

V této době objevili módní návrháři a showbyznys podruhé underground. Madonna, Naomi Campbell aj. se pyšnili piercingem.

V této době probíhal ve Velké Británii tzv. Spannerův proces, kdy podstatou bylo odsouzení 2 obviněných na základě videokazet natočených skupinou dospělých homosexuálů užívajících S/M praktiky, kdy součástí údajně byl i body piercing. Na jedné straně se body piercing stával významnou součástí života mladé generace, na druhé straně pokračovala v Británii státní moc v restriktivním přístupu k lidskému tělu.

Výsledek soudního rozhodnutí jasně stanovil hranici mezi bodypiercingem jako ozdobou a jeho sexuální a S/M pomůckou. V roce l998 po předcházející diskusi a právnických sporech byly všechny rozsudky zrušeny.

Nyní na konci tisíciletí roste i zájem médií o piercing. Zdá se tedy, že tzv. moderní západní civilizace začala konečně akceptovat body piercing, jako jednu z nejstarších forem zdobení lidského těla.